Sponsored

3 min 0

KSET General Paper 1

    JOIN OUR  GROUP Sprdhavijetha.in 🍀ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲು 🌲ನಮ್ಮ what’s app group link…
Read More
3 min 0

KSET old GK questions paper

    JOIN OUR  GROUP Sprdhavijetha.in 🍀ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲು 🌲ನಮ್ಮ what’s app group link…
Read More
1 min 0

KSET Exam Postponed

  ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ-2023 (ಕೆಸೆಟ್‌-2023) ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ…
Read More