2 min 0

BHAKTHA KANAKADASA

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕನಕ ​​ದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಕಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುರುಬ ( ಕುರುಬ) ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕಲಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು “ತರ್ಕ”,…
Read More
6 min 0

How to solved Exam Fear

    ಪರೀಕ್ಷಾ ಆತಂಕ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಬದಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಆತಂಕ’ ಹಿಂದೆಂದೂ…
Read More