Sponsored

2 min 0

BHAKTHA KANAKADASA

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕನಕ ​​ದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಕಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುರುಬ ( ಕುರುಬ) ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕಲಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು “ತರ್ಕ”,…
Read More